Sox-4 gene is required for cardiac outflow tract formation and pro-B lymphocyte expansion

M. Schilham, M. Oosterwegel, P. Moerer, [No Value] Jing Ya, P. de Boer, M. van de Wetering, S. Verbeek, W. Lamers, A. Kruisbeek, A. Cumano, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

402 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)711-714
TijdschriftNature
Volume380
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit