Sox4 mediates Tbx3 transcriptional regulation of the gap junction protein Cx43

C.J. Boogerd, L.Y. Wong, M. van den Boogaard, M.A.J. Bakker, F. Tessadori, J. Bakkers, P.A.C. 't Hoen, A.F. Moorman, V.M. Christoffels, P. Barnett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
225 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sox4 mediates Tbx3 transcriptional regulation of the gap junction protein Cx43'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences