Sox9 marks adult organ progenitors

M. Huch, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-10
TijdschriftNature Genetics
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit