Spatial and Developmental Differentiation of Mannitol Dehydrogenase and Mannitol-1-Phosphate Dehydrogenase in Aspergillus niger

G. Aguilar-Osorio, P.A. vanKuyk, B. Seiboth, D. Blom, P.S. Solomon, A. Vinck, F. Kindt, H.A.B. Wosten, R.P. De Vries

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    20 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial and Developmental Differentiation of Mannitol Dehydrogenase and Mannitol-1-Phosphate Dehydrogenase in Aspergillus niger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences