Spatial and seasonal differences in the PCB content of the mussel Mytilus edulis

H. Hummel, R.H. Bogaards, J. Nieuwenhuize, L. De Wolf, J.M. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)155-163
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Volume92
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit