Spatial and temporal diversity in hyperparasitoid communities of Cotesia glomerata on garlic mustard, Alliaria petiolata

R. Heinen (Co-auteur), J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)

Zoekresultaten