Spatial and temporal diversity in hyperparasitoid communities of Cotesia glomerata on garlic mustard, Alliaria petiolata

R. Heinen (Co-auteur), J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial and temporal diversity in hyperparasitoid communities of Cotesia glomerata on garlic mustard, Alliaria petiolata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences