Spatial and temporal variability of prairie lake hydrology as revealed using stable isotopes of hydrogen and oxygen

S.V. Pham, P.R. Leavitt (Co-auteur), S. McGowan, B. Wissel, L.I. Wassenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial and temporal variability of prairie lake hydrology as revealed using stable isotopes of hydrogen and oxygen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences