Spatial and temporal variation in the vegetation of dune slacks in relation to the ground-water regime

D. Van der Laan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The aim of the study presented here is to determine the relation between the vegetation and the ground water régime in the dune slacks on the island of Voorne. A distinction is made between the spatial and the temporal variation in the vegetation. On the basis of data from a transect the relation between the spatial variation and the water-table is determined. With respect to the temporal variation data recorded on permanent plots were used. Both the variation in space and that in time proved to be related to differences in the ground water régime. The supposition is put forward that the amount of variation in time depends on the height of site relative to the water-table.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-51
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial and temporal variation in the vegetation of dune slacks in relation to the ground-water regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit