Spatial chromatin organization and gene regulation at the nuclear lamina

Isabel Guerreiro, Jop Kind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial chromatin organization and gene regulation at the nuclear lamina'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences