Spatial concentrations and communities of immigrants: the Netherlands 1800-1900

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-525
TijdschriftContinuity and Change
Volume22
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit