Spatial demography: A unifying core and agenda for further research

J. Raymer (Co-auteur), F.J. Willekens, A. Rogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial demography: A unifying core and agenda for further research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences