Spatial differentiation of gene expression in Aspergillus niger colony grown for sugar beet pulp utilization

Isabelle Benoit, Miaomiao Zhou, Alexandra Vivas Duarte, Damien J. Downes, Richard B. Todd, Wendy Kloezen, Harm Post, Albert J. R. Heck, A. F. Maarten Altelaar, Ronald P. de Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummer13592
  TijdschriftScientific Reports
  Volume5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 28 aug. 2015

  Citeer dit