Spatial distribution and inhibition by ammonium of methane oxidation in intertidal freshwater marshes

F.J. Van der Nat, J.F.C. de Brouwer, J.J. Middelburg, H.J. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial distribution and inhibition by ammonium of methane oxidation in intertidal freshwater marshes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences