Spatial heterogeneity, not visitation bias, dominates variation in herbivory: Reply

S.M. Louda, A.M. Parkhurst, K.L. Bradley, E.S. Bakker, J. Knops, E.I. Damschen, L.M. Young

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2906-2910
TijdschriftEcology
Volume85
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit