Spatial Humanities Netherlands. Towards a national collaborative network

Richard L. Zijdeman, R.J. Stapel, Wouter Beek, Edward Mac Gillavry, J.A. Mol, Bert Spaan, Arie van Steensel, Thomas Vermaut

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 12 dec. 2018

Citeer dit