Spatial inequalities in infant survival at an early stage of the longevity revolution: A pan-European view across 5000+ regions and localities in 1910

S. Klüsener, I. Devos, P. Ekamper, I.N. Gregory, S. Gruber, J. Martí-Henneberg, F.W.A. van Poppel, L. Espinha da Silveira, A. Solli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial inequalities in infant survival at an early stage of the longevity revolution: A pan-European view across 5000+ regions and localities in 1910'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences