Spatial patterns of the Westerschelde meiobenthos

K.E.R. Soetaert, M. Vincx, J. Wittoeck, M. Tulkens, D. Van Gansbeke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)367-388
  TijdschriftEstuarine Coastal and Shelf Science
  Volume39
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit