Spatial patterns of weed dispersal by wintering gulls within and beyond an agricultural landscape

Víctor Martín Vélez (Co-auteur), C.H.A. van Leeuwen, Marta I. Sanchez, Francisco Hortas, Judy Shamoun-Baranes, Chris B. Thaxter, Luc Lens, Cornelis J. Camphuysen, Andy J. Green

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1947-1958
TijdschriftJournal of Ecology
Volume109
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit