Spatial reversal learning is robust to total sleep deprivation.

C.H.C. Leenaars, R.N.J.M.A. Joosten, M. Kramer, G. Post, L. Eggels, M. Wuite, M. Dematteis, M.G.P. Feenstra, E.J.W. Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)40-47
TijdschriftBehavioural Brain Research
Volume230
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit