Spatial sorting and range shifts: consequences for evolutionary potential and genetic signature of a dispersal trait

Marleen Cobben, J. Verboom, P.F.M. Opdam, R.F. Hoekstra, R. Jochem, M.J.M. Smulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

207 Downloads (Pure)

Zoekresultaten