Spatial Transcriptomics of C. elegans Males and Hermaphrodites Identifies Sex-Specific Differences in Gene Expression Patterns

Annabel Ebbing, Ábel Vértesy, Marco C Betist, Bastiaan Spanjaard, Jan Philipp Junker, Eugene Berezikov, Alexander van Oudenaarden, Hendrik C Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial Transcriptomics of C. elegans Males and Hermaphrodites Identifies Sex-Specific Differences in Gene Expression Patterns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds