Spatial transcriptomics reveals asymmetric cellular responses to injury in the regenerating spiny mouse (Acomys) ear

Henriëtte van Beijnum, Tim Koopmans, Antonio Tomasso, Vanessa Disela, Severin Te Lindert, Jeroen Bakkers, Anna Alemany, Eugene Berezikov, Kerstin Bartscherer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial transcriptomics reveals asymmetric cellular responses to injury in the regenerating spiny mouse (Acomys) ear'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences