Spatial transcriptomics unveils ZBTB11 as a regulator of cardiomyocyte degeneration in arrhythmogenic cardiomyopathy

Cornelis J Boogerd, Grégory P A Lacraz, Ábel Vértesy, Sebastiaan J van Kampen, Ilaria Perini, Hesther de Ruiter, Danielle Versteeg, Andreas Brodehl, Petra van der Kraak, Mauro Giacca, Nicolaas de Jonge, Jan Philipp Junker, Alexander van Oudenaarden, Aryan Vink, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial transcriptomics unveils ZBTB11 as a regulator of cardiomyocyte degeneration in arrhythmogenic cardiomyopathy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences