Spatially Resolved Genome-wide Transcriptional Profiling Identifies BMP Signaling as Essential Regulator of Zebrafish Cardiomyocyte Regeneration

Chi-Chung Wu, Fabian Kruse, Mohankrishna Dalvoy Vasudevarao, Jan Philipp Junker, David C Zebrowski, Kristin Fischer, Emily S Noël, Dominic Grün, Eugene Berezikov, Felix B Engel, Alexander van Oudenaarden, Gilbert Weidinger, Jeroen Bakkers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

141 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatially Resolved Genome-wide Transcriptional Profiling Identifies BMP Signaling as Essential Regulator of Zebrafish Cardiomyocyte Regeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds