Spatially resolved transcriptomics and beyond

Nicola Crosetto, Magda Bienko, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

348 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Considerable progress in sequencing technologies makes it now possible to study the genomic and transcriptomic landscape of single cells. However, to better understand the complexity of multicellular organisms, we must devise ways to perform high-throughput measurements while preserving spatial information about the tissue context or subcellular localization of analysed nucleic acids. In this Innovation article, we summarize pioneering technologies that enable spatially resolved transcriptomics and discuss how these methods have the potential to extend beyond transcriptomics to encompass spatially resolved genomics, proteomics and possibly other omic disciplines.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-66
Aantal pagina's10
TijdschriftNature Reviews Genetics
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatially resolved transcriptomics and beyond'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit