Spatially resolved transcriptomics and beyond

Nicola Crosetto, Magda Bienko, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatially resolved transcriptomics and beyond'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences