Spatio–temporal distribution of greylag goose Anser anser resightings on the north-west/south-west European flyway: guidance for the delineation of transboundary management units

Léo Bacon (Co-auteur), Jesper Madsen, Gitte Høj Jensen, Lisenka de Vries, Arne Follestad, K Koffijberg, Helmut Kruckenberg, Maarten Loonen, Johan Månsson, Leif Nilsson, B. Voslamber, M. Guillemain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftWildlife Biology
Volume2019
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 mei 2019

Citeer dit