Spatiotemporal firing patterns in the cerebellum.

C.I. De Zeeuw, F.E. Hoebeek, L.W. Bosman, M. Schonewille, L. Witter, S.K. Koekkoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

296 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)327-334
TijdschriftNature Reviews Neuroscience
Volume12
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit