Spatiotemporal variation in disturbance impacts derived from simultaneous tracking of aircraft and shorebirds

H. van der Kolk (Co-auteur), Andrew Allen, B.J. Ens, Kees H. Oosterbeek, Eelke Jongejans, Martijn van de Pol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatiotemporal variation in disturbance impacts derived from simultaneous tracking of aircraft and shorebirds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology