Special issue editorial: synthetic biology, global health and global governance

C. Douglas, D. Stemerding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-66
TijdschriftSystems and Synthetic Biology
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit