Special Issue: Integrated Empirical and Modelling Studies on the Ecology of Two Saline Lakes in South Siberia (Khakasia, Russia) / Guest Edited by Ramesh D. Gulati, Wolf M. Mooij, Andrey G. Degermendzhy

R.D. Gulati, W.M. Mooij, A.G. Degermendzhy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)479-667
TijdschriftAquatic Ecology
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Special Issue: Integrated Empirical and Modelling Studies on the Ecology of Two Saline Lakes in South Siberia (Khakasia, Russia) / Guest Edited by Ramesh D. Gulati, Wolf M. Mooij, Andrey G. Degermendzhy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit