Special Issue: Lexicography of Smaller Languages: Between Foreignism and Purism

F.J. van der Kuip (Gastredacteur), W. Visser (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-248
TijdschriftInternational Journal of Lexicography
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2018

Citeer dit