Special issue on Criminal Careers and Demographic Outcomes: A life-course perspective

C. Bijleveld (Redacteur), M. Zoutewelle-Terovan (Redacteur), D. Huschek (Redacteur), A.C. Liefbroer (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-108
TijdschriftAdvances in Life Course Research
Volume28
Nummer van het tijdschriftJune
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit