Special Issue on Photography and Resistance

Kylie Thomas (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftMAI: Feminism and Visual Culture
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 25 jun. 2022

Citeer dit