Special Issue "Origin and Evolution of Sperm Cells—An Issue in Honor of Geoff A. Parker"

Tomer Avior-Reiss (Gastredacteur), Eduardo R. S. Roldán (Gastredacteur), Heidi Fisher (Gastredacteur), M. Rowe (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftCells
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit