Special Issue: The Dutch Neoliberal Turn

Rosa Kösters, Matthias van Rossum, Bram Mellink, Merijn Oudenampsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit