Special issue: Violence Induced Mobility

Ismee Tames (Redacteur), Christoph Rass (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftHistorical Social Research
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit