Special issue: Weaponizing History in the Russo-Ukrainian War

Jelle van Lottum (Redacteur), Harm Kaal, Beatrice De Graaf (Gastredacteur), Lien Verpoest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Applied History
Volume4
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - dec. 2022

Citeer dit