Speciation and distribution of Botryosphaeria spp. on native and introduced Eucalyptus trees in Australia and South Africa

B. Slippers, G. Fourie, P.W. Crous, T.A. Coutinho, B.D. Wingfield, A.J. Carnegie, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  112 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-358
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit