Speciation of Copper in Relation to Its Bioavailability

W. Verweij, R. Glazewski, H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-51
  TijdschriftChemical Speciation and Bioavailability
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit