Species and ecological diversity within the Cladosporium cladosporioides complex (Davidiellaceae, Capnodiales)

K. Bensch, J.Z. Groenewald, J. Dijksterhuis, M. Starink-Willemse, B. Andersen, B.A. Summerell, H.D. Shin, F.M. Dugan, H.J. Schroers, U. Braun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  260 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species and ecological diversity within the Cladosporium cladosporioides complex (Davidiellaceae, Capnodiales)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences