Species boundaries and nomenclature of Rhizopus arrhizus (syn. R. oryzae)

Somayeh Dolatabadi, G Sybren de Hoog, Jacques F Meis, Grit Walther

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    53 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Species boundaries and nomenclature of Rhizopus arrhizus (syn. R. oryzae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences