Species boundaries in plant pathogenic fungi: a Colletotrichum case study

Fang Liu, Mei Wang, U. Damm, Pedro W Crous, Lei Cai

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  136 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species boundaries in plant pathogenic fungi: a Colletotrichum case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences