Species boundaries in plant pathogenic fungi: a Colletotrichum case study

Fang Liu, Mei Wang, U. Damm, Pedro W Crous, Lei Cai

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Species boundaries in plant pathogenic fungi: a Colletotrichum case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences