Species concepts in Calonectria (Cylindrocladium)

L. Lombard, P.W. Crous, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  96 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Species concepts in Calonectria (Cylindrocladium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences