Species concepts in Cercospora: spotting the weeds among the roses

J.Z. Groenewald, C. Nakashima, H.D. Shin, J. Park, A.N. Jama, M. Groenewald, U. Braun, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  296 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-170
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume75
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit