Species concepts in Cylindrocladium based on sequence data, sexual compatibility and morphology

P.W. Crous, J.C. Kang, C.L. Schoch

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2001

    Citeer dit