Species Distinction in the Trichophyton rubrum Complex

Huilin Su, Ann Packeu, Sarah A Ahmed, Abdullah M S Al-Hatmi, Oliver Blechert, Macit İlkit, Ferry Hagen, Yvonne Gräser, Weida Liu, Shuwen Deng, Marijke Hendrickx, Jinhua Xu, Min Zhu, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Species Distinction in the Trichophyton rubrum Complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences