Species distribution and antifungal susceptibilities of dermatophytes at a public hospital in Buenos Aires, Argentina

R.G. Vitale, V. Pascuccelli, L.C. Karayan, W. Vivot, S. de Hoog, J. Afeltra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)266-266
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit