Species distribution and zonation pattern of Antarctic macroalgae

P.E.M. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)105-106
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit